Een wetenschappelijk onderbouwd programma om lichamelijk actiever te worden!

 

HOME


 
Wat is de COACH methode
Een wetenschappelijk onderbouwd programma om lichamelijk actiever te worden! COACH methode is een leefstijlprogramma bedoeld voor mensen die te weinig bewegen. Er wordt mensen geleerd hoe zij leefstijlactiviteiten in kunnen bouwen in het dagelijks leven. Gezond beweeggedrag heeft een positieve invloed op fitheid en gezondheid.
COACH duurt 3-4 maanden (basis) en bestaat uit 6 contactmomenten (2x fittest, 4 gesprekken). Het traject kan verlengd worden met 8-9 maanden (follow up) waarbij 2 extra gesprekken ingepland worden.
Na 4 maanden kan verwacht worden dat deelnemers 40% meer bewegen t.o.v. het beginniveau en na 12 maanden is dat nog steeds 38% meer dan aan het begin! De systolische bloeddruk daalt significant, evenals de buikomvang/vertpercentage. Daarnaast verbeteren beenkracht, armkracht en uithoudingsvermogen (aeroob) significant.
 
De COACH methode is ontwikkeld door het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Centrum voor Beweging en Onderzoek (CBO). De ontwikkeling en het onderzoek van de COACH methode is mogelijk gemaakt door financiering van het OGZ fonds.

COACH officieel erkend als effectieve interventie door Centrum Gezond Leven van het RIVM

 
 

 

NIEUW: COACH-M, de methode om meer te bewegen en minder stress te ervaren op uw werk!
Voor meer informatie: http://www.nisb.nl/nieuws?nieuws_id=20130409coa 

 
De interventie COACH heeft, voor de komende 5 jaar, de erkenning ‘Theoretisch goed onderbouwd’ gekregen voor de doelgroep Werknemers en Chronisch Zieken van de Erkenningscommissie Interventie van het RIVM!
>> lees meer 

“Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s om lichaamsbeweging in de bevolking te bevorderen” NIVEL.
COACH methode wederom in Categorie 1
>> lees verder
 

COACH deelnemer aan het woord
"Dacht ik aanvankelijk nog dat ik wel genoeg beweging kreeg, ik ben altijd in de weer, maar met de stappenteller kwam ik al snel tot een ander inzicht. Samen met de coach zet je een individueel programma uit. Voordeel: je programma gaat uit van jouw persoonlijke mogelijkheden en handicaps"  >> lees verder 

 
Evaluatie COACH BIJ WERKNEMERS >> klik hier voor de evaluatie

 
Het NIVEL heeft COACH, naast de 61 andere kansrijke programma’s om de Nederlander meer aan het bewegen of sporten te krijgen, wetenschappelijk onderzocht. Daarbij is COACH één van de 3 best practices!!
zie ook
www.nivel.nl –> 21 januari Bewegen
 

.

 
RAPPORT VERSCHENEN: COACH BIJ DIABETES TYPE 2  >> klik hier voor het rapport

                      

laatste update 16 september 2016