• Wat is de Coach methode

    Coach methode is een wetenschappelijk onderbouwd programma om lichamelijk actiever te worden! COACH methode is een leefstijlprogramma bedoeld voor mensen die te weinig bewegen. Er wordt mensen geleerd hoe zij leefstijlactiviteiten in kunnen bouwen in het dagelijks leven. Gezond beweeggedrag heeft een positieve invloed op fitheid en gezondheid.

  • Programma

    COACH duurt 3-4 maanden (basis) en bestaat uit 6 contactmomenten (2x fittest, 4 gesprekken). Het traject kan verlengd worden met 8-9 maanden (follow up) waarbij 2 extra gesprekken ingepland worden.
    Na 4 maanden kan verwacht worden dat deelnemers 40% meer bewegen t.o.v. het beginniveau en na 12 maanden is dat nog steeds 38% meer dan aan het begin! De systolische bloeddruk daalt significant, evenals de buikomvang/vertpercentage. Daarnaast verbeteren beenkracht, armkracht en uithoudingsvermogen (aeroob) significant.

  • RUG & CBO

    De COACH methode is ontwikkeld door het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Centrum voor Beweging en Onderzoek (CBO). De ontwikkeling en het onderzoek van de COACH methode is mogelijk gemaakt door financiering van het OGZ fonds.

Actualiteiten

E-mail ons

Relaties

© Copyright - Coachmethode
Realisatie BeenesIT