Links

Centrum voor Beweging en Onderzoek Groningen
www.cbogroningen.nl

ELANN
www.elann.nl

GALM

www.galm.nl

GGD Zeeland
www.ggdzeeland.nl

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB)
www.nasb.nl
www.minvws.nl/dossiers/sport/bewegen/nationaal-actieplan-sport-en-bewegen/
www.minvws.nl/dossiers/sport/bewegen/

Niewold Advies
www.niewoldadvies.nl

NISB
www.nisb.nl

OGZ fonds
www.fondsogz.nl/projectendatabase/details/P265.html

Rijksuniversiteit Groningen, Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen
www.rug.nl/bewegingswetenschappen

Sportraad Overijssel
www.sportraadoverijssel.nl

Sportservice Midden Nederland
www.sportservicemiddennederland.nl

SportService Noord-Brabant
http://www.ssnb.nl

SportZeeland
www.sportzeeland.nl