Alumnidag Cesar therapie Utrecht

Op 25 maart vindt in Utrecht de Alumni dag voor Cesartherapeuten plaats waarbij COACH één van de drie workshops zal verzorgen.
Voor meer informatie zie http://www.cursussen.hu.nl/Alumni/Alumni%20Oefentherapie/Alumni-activiteiten.aspx