Artikelen door admin

COACH;M

De methode om meer te bewegen en minder stress te ervaren op uw werk! Voor meer informatie: lees meer>>

Erkenning RIVM

De interventie COACH heeft, voor de komende 5 jaar, de erkenning ‘Theoretisch goed onderbouwd’ gekregen voor zowel de doelgroep Werknemers als die van Chronisch Zieken, van de Erkenningscommissie Interventie van het RIVM! lees meer >>  

COACH in Slochteren

Vanaf januari 2011 heeft in Slochteren COACH bij COPD patiënten plaatsgevonden. De resultaten zijn zeer goed! De deelnemers bewogen na 4 maanden 77% meer en na 12 maanden was dat nog steeds 56% meer dan aan het begin. Er is sprake van significante toename van het uithoudingsvermogen en de beenkracht. Het COACH project is door […]

RIVM

De interventie COACH heeft, voor de komende 5 jaar, de erkenning ‘Theoretisch goed onderbouwd’ gekregen van de Erkenningscommissie Interventie van het RIVM!

COACH in Slochteren

In januari 2011 is in Slochteren gestart met COACH voor COPD patiënten. Er is € 9.000,- beschikbaar gesteld door de Stichting DOEN en een ander substantieel deel van de kosten zal worden vergoed door een intern innovatiefonds van Menzis. De tussentijdse resultaten zijn zeer goed. De groep is 57% meer gaan bewegen ten opzichte van de het beginniveau!

Alumnidag Cesar therapie Utrecht

Op 25 maart vindt in Utrecht de Alumni dag voor Cesartherapeuten plaats waarbij COACH één van de drie workshops zal verzorgen. Voor meer informatie zie http://www.cursussen.hu.nl/Alumni/Alumni%20Oefentherapie/Alumni-activiteiten.aspx

Wandeltrainersdag

Op 12 maart wordt in Nijmegen de 1e Wandeltrainersdag gehouden. Namens COACH zal Siska Sprenger een workshop voor haar rekening nemen. http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=2557 Geef u op, er zijn nog plekken beschikbaar!!!

COACH opgenomen in de Master Fysiotherapie

Vanaf dit jaar is COACH opgenomen in de Master Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van ’Healthy Ageing’ wordt door Siska Sprenger een aantal colleges verzorgd.

COACH in Slochteren

In 2011 zal in Slochteren worden gestart met COACH voor COPD patiënten. Er is € 9.000,- beschikbaar gesteld door de Stichting DOEN en een ander substantieel deel van de kosten zal worden vergoed door een intern innovatiefonds van Menzis.

Basisnotitie Onderzoeksresultaten kansrijke interventies 2010

Sinds 2007 ondersteunt het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een drietal interventies op het gebied van gezondheidsbevordering op de werkvloer, waaronder de COACH methode. De interventies zijn ingeschat als kansrijk als het erom gaat werknemers met een (grote) achterstand op het gebied van bewegen in beweging te krijgen. De interventies zijn ondersteund op […]