Artikelen door admin

Congres Bewegen Werkt

Op 11 februari vindt in museum Corpus te Oegstgeest het congres ‘Bewegen Werkt’ plaats. het congres wordt georganiseerd door het NISB. COACH zal daar, tezamen met de heer Guus Klaas, manager bij TNT, afdeling Admie Mail, een tweetal workshops verzorgen. Daarnaast zal Mathieu de Greef iets vertellen over de implementatie van leefstijlprogramma’s.

Start COACH bij Shell

COACH is gestart bij Shell Benelux. Er is voor Shell een speciale applicatie gebouwd waarbinnen COACH wordt uitgevoerd. Via het internationale programma dat Shell samen met Achmea Vitale aan haar werknemers aanbiedt (Be Well), kan door de werknemers van Shell deelgenomen worden aan COACH.

Europoort

Bij Europoort Rotterdam wordt in november 2008 gestart met COACH. De uitvoering ligt in handen van Zeeland Gezond.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

Begin oktober hebben alle medewerkers van HAN een uitnodigingsbrief ontvangen om in het kader van HANVitaal! deel te nemen aan COACH. Er hebben zich 45 mensen gemeld die tot de doelgroep behoren en zullen deelnemen aan COACH. Op 10 november is de eerste bijeenkomst gepland: de fittest. In week 48 zal het worden vervolgd met het […]

Coach bij Fysio Netwerk Friesland

Nog voor de zomervakantie van 2008 wordt gestart met 120 deelnemers aan COACH. Er zijn uit de 11 verschillende praktijken, verdeeld over de gehele provincie Friesland, 12 exercise counselors opgeleid die allen 10 patiënten zullen gaan begeleiden. Na de zomer volgt in het kader hiervan de tweede cursus exercise counseling en volgen er nog eens 120 […]

De COACH methode is één van de kansrijke interventies binnen het NASB.

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) heeft van een groot aantal interventies onderzocht of zij kansrijk zijn om te-weinig-actieven in beweging te krijgen en te houden. De interventies zijn gescoord op de criteria; relevantie, effectiviteit, en haalbaarheid (hoe makkelijk is de interventie lokaal op te starten en welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er).

COACH project gemeente Hardenberg

Op 4, 6 en 11 maart vinden de fittesten plaats voor de medewerkers van de gemeente Hardenberg. Een deel van de mensen dat onvoldoende beweegt zal instromen in COACH!

Start SMALL project Elst (gemeente Rhenen, prvincie Utrecht)

In week 10 valt bij de mensen tussen de 60 en 70 een brief in de bus om aandacht te vragen voor het SMALL project in Elst. Zij worden in week 12 gebeld en gescreend op ‘bewegingsarmoede’ en of zij interesse hebben in deelname. Op donderdag 3 april is de eerste bijeenkomst: de fitheidstest!

NASB settingen WERK & ZORG

COACH wordt, na de goede resultaten in 2007, definitief opgenomen in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, waarvoor tot en met 2010 geld beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van VWS om te kunnen (door)ontwikkelen.