Artikelen door admin

Start COACH bij Woongoed Middelburg

Op 16 april is bij Woongoed Middelburg COACH van start gegaan. In totaal zullen er 35 deelnemers zijn. In samenwerking met SportZeeland wordt dit project uitgevoerd. Het COACH project zal eind november worden afgerond.

StepMonitor

Vanaf 1 januari 2007 is MY COACH volledig on-line. Wij kunnen als medewerkers van coachmethode.nl nu de wetenschappelijke gegevens gemakkelijker verkrijgen en gebruiken, dat de ontwikkeling van de methode zelf ten goede komt.

Presentatie en afsluiting COACH bij Woongoed Middelburg

COACH is in april van dit jaar van start gegaan bij Woongoed Middelburg. Het project is beoordeeld met een 7.1. COACH heeft er bij 75% van de deelnemers voor gezorgd dat men meer is gaan bewegen, volgens 76% heeft het een positieve invloed gehad op de conditie en iets meer dan de helft geeft aan […]

Vervolg TNT Post

In februari en juni 2007 vindt het vervolg van COACH plaats bij TNT post om de werknemers van Admie mail te kunnen blijven volgen. Hierbij zal in juni een derde fitheidstest gehouden worden.

SMALL

Noord-Holland, Groningen en Limburg zijn de eerste provincies die beginnen met SMALL.

TNT Post

Op 16 oktober was de eindpresentatie van COACH methode bij TNT post, afdeling Administratie Mail. Het belangrijkste resultaat is dat alle deelnemers (n=50) gemiddeld 38% meer stappen is gaan zetten (van 7.700 naar 10.648). Bij aanvang van COACH voldeed 11% van de deelnemers aan de 10.000 stappennorm. Na 18 weken is dit uitgegroeid tot 69%.

Start SMALL Limburg

In de kernen Thorn, Heel en Beegden van de gemeente Maasgouw is gestart met SMALL. In Thorn zijn de mensen bereikt door huis-aan-huis te benaderen, in Beegden zijn alle mensen telefonisch benaderd en in Heel konden geïnteresseerden zich aanmelden. Door de Stichting Welzijn is van SMALL gebruik gemaakt om door te stromen in het reguliere […]

Start SMALL Drenthe

In de Gemeente Aa en Hunze is in de kernen Eext, Anderen, Anloo en Gasteren SMALL van start gegaan. Alle deelnemers zijn hier telefonisch benaderd. De beweegactiviteiten vinden plaats in Eext en er is gekozen voor een gevarieerd sport- en spelaanbod en er is gekozen voor Sportief Wandelen.