Basisnotitie Onderzoeksresultaten kansrijke interventies 2010

Sinds 2007 ondersteunt het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een drietal interventies op het gebied van gezondheidsbevordering op de werkvloer, waaronder de COACH methode.
De interventies zijn ingeschat als kansrijk als het erom gaat werknemers met een (grote) achterstand op het gebied van bewegen in beweging te krijgen. De interventies zijn ondersteund op het gebied van marketing, communicatie en monitoring & evaluatie. In 2009 heeft NISB de interventies laten onderzoeken door TNO op bereik en effect. In hoeverre bereiken de interventies werknemers die te weinig bewegen? Wat doen de programma’s van de interventies met de deelnemers?