Coach bij Fysio Netwerk Friesland

Nog voor de zomervakantie van 2008 wordt gestart met 120 deelnemers aan COACH. Er zijn uit de 11 verschillende praktijken, verdeeld over de gehele provincie Friesland, 12 exercise counselors opgeleid die allen 10 patiënten zullen gaan begeleiden.
Na de zomer volgt in het kader hiervan de tweede cursus exercise counseling en volgen er nog eens 120 deelnemers. Uiteindelijke zullen 700 patiënten deelnemen aan COACH, verspreid over ± 4 jaar.
Zorgverzekeraar de Friesland speelt hierin een belangrijke rol als het gaat om de financiering.