COACH in Slochteren

In januari 2011 is in Slochteren gestart met COACH voor COPD patiënten. Er is € 9.000,- beschikbaar gesteld door de Stichting DOEN en een ander substantieel deel van de kosten zal worden vergoed door een intern innovatiefonds van Menzis.
De tussentijdse resultaten zijn zeer goed. De groep is 57% meer gaan bewegen ten opzichte van de het beginniveau!