COACH in Slochteren

In 2011 zal in Slochteren worden gestart met COACH voor COPD patiënten. Er is € 9.000,- beschikbaar gesteld door de Stichting DOEN en een ander substantieel deel van de kosten zal worden vergoed door een intern innovatiefonds van Menzis.