De COACH methode is één van de kansrijke interventies binnen het NASB.

Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg) heeft van een groot aantal interventies onderzocht of zij kansrijk zijn om te-weinig-actieven in beweging te krijgen en te houden. De interventies zijn gescoord op de criteria; relevantie, effectiviteit, en haalbaarheid (hoe makkelijk is de interventie lokaal op te starten en welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er).