NASB settingen WERK & ZORG

COACH wordt, na de goede resultaten in 2007, definitief opgenomen in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, waarvoor tot en met 2010 geld beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van VWS om te kunnen (door)ontwikkelen.