Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

COACH is opgenomen in het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Dit is een landelijke campagne om mensen in verschillende settingen, meer te laten bewegen. De campagne wordt op initiatief van het ministerie van VWS gevoerd, in samenwerking met o.a. het NISB, TNO, NIGZ, NebasNsg en het NOC*NSF.
COACH zal worden uitgevoerd in de settingen:
– WERK;
– ZORG

http://www.minvws.nl/dossiers/sport/bewegen/nationaal-actieplan-sport-en-bewegen/