Nieuwe coachmethode website

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe en verbeterde website. Er komt een beter overzicht en er zal onderscheid worden gemaakt in de verschillende doelgroepen en settingen waarin COACH wordt toegepast.