Overleg NISB

Op 3 december is er door het NISB een lunch georganiseerd waarin de verschillende interventies binnen het NASB geïnformeerd zijn over de (financiële) mogelijkheden die het NASB hen in de settingen ZORG/WIJK biedt.