RIVM

De interventie COACH heeft, voor de komende 5 jaar, de erkenning ‘Theoretisch goed onderbouwd’ gekregen van de Erkenningscommissie Interventie van het RIVM!