SENECA

SENECA is een expertisecentrum op het gebied van sport en gezondheid, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). We zullen op twee gebieden gaan samenwerken met SENECA; Uitvoering en Onderwijs.
Bij de uitvoering zal gestart worden met COACH bij werknemers en bij onderwijs wordt gezamenlijk een voedingsmodule worden ontwikkeld die samen met COACH kan worden aangeboden.

http://www1.han.nl/insite_new/themasite_seneca/