Start COACH bij Shell

COACH is gestart bij Shell Benelux. Er is voor Shell een speciale applicatie gebouwd waarbinnen COACH wordt uitgevoerd. Via het internationale programma dat Shell samen met Achmea Vitale aan haar werknemers aanbiedt (Be Well), kan door de werknemers van Shell deelgenomen worden aan COACH.