TNT Post

Op 16 oktober was de eindpresentatie van COACH methode bij TNT post, afdeling Administratie Mail. Het belangrijkste resultaat is dat alle deelnemers (n=50) gemiddeld 38% meer stappen is gaan zetten (van 7.700 naar 10.648). Bij aanvang van COACH voldeed 11% van de deelnemers aan de 10.000 stappennorm. Na 18 weken is dit uitgegroeid tot 69%.