Vervolg TNT Post

In februari en juni 2007 vindt het vervolg van COACH plaats bij TNT post om de werknemers van Admie mail te kunnen blijven volgen. Hierbij zal in juni een derde fitheidstest gehouden worden.