Projecten in de setting WERK

2011
Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
Via Balans, het gezondheidsprogramma voor medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt COACH aangeboden. Voor meer informatie zie COACH bij de RuG

Gemeente Hardenberg
De gemeente Hardenberg maakt zich hard voor een gezondheidsbeleid voor alle medewerkers. In het kader hiervan is VitWerkt! ontstaan. Om een beeld te krijgen van het lichamelijk activiteitenniveau, motivatie om meer te bewegen en het fitheids- en risicoprofiel van alle medewerkers, is gefaseerd een aantal metingen verricht, te weten:

  • Lichamelijk activiteitenniveau en motivatie
  • Risocoprofiel: Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q), CBS lijst chronische aandoeningen en onderdelen van de COACH fitheidstest
  • Fitheidsprofiel: onderdelen van de COACH fitheidstest

De metingen worden gebruikt om de medewerkers een gericht advies met betrekking tot een gezonde leefstijl te kunnen geven. Op de voorgrond staan hierbij het activiteitenniveau en de motivatie om meer te bewegen.

De COACH methode is in dit verband bedoeld voor sedentaire werknemers die meer willen bewegen in het dagelijks leven en controle willen hebben op tijdsindeling en type/intensiteit van bewegen.

NASB
Binnen de setting werk heeft het NASB als doel om interventies gericht op gedrag en omgeving, die leiden tot meer bedrijven met beweegbeleid en meer werknemers met een actieve leefstijl, te ontwikkelen en implementeren. Eén van de 4 interventies die in het NASB plan zijn opgenomen, is de COACH methode.
www.nasb.nl/cat/1067/Setting_Werk


Arbounie/Zeeland Gezond
De Arbounie laat in de regio’s Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid, via de arboartsen werknemers in verschillende branches instromen in COACH projecten. De uitvoering ligt in handen van Zeeland Gezond.
www.zeelandgezond.nl

Woongoed Middelburg
Bij Woongoed Middelburg is op 16 april 2007 COACH van start gegaan. In samenwerking met SportZeeland wordt het project uitgevoerd. Er zijn 35 deelnemers die zich in gaan zetten om hun beweegpatroon te verbeteren. In november 2007 is het project afgerond en hebben de deelnemers COACH gemiddeld met een 7,1 beoordeeld.
www.sportzeeland.nl

TNT post
Van mei 2006 t/m juni 2007 wordt bij de afdeling Administratie Mail van TNT Post de COACH methode uitgevoerd. In juni 2007 is de eindrapportage gepresenteerd.
Hieronder vindt u een artikel uit MAIL! van TNT post.
artikel.pdf

SMALL
SMALL is een project dat een initiatief is van GALM en een samenwerking is tussen het landelijk GALM team, de Rijksuniversiteit Groningen, de stichting In Beweging en Centrum voor Beweging en Onderzoek. Van september 2006 tot de zomer van 2007 zal de COACH methode bij sedentaire 50-plussers in 15 kleine gemeenten (in alle Nederlandse provincies) worden uitgevoerd. In 2008 zal het vervolg van SMALL van start gaan, de belangrijkste vernieuwing is de follow up die toegevoegd is aan de bestaande SMALL methode.
COACH methode verzorgt hiervoor de trainingen en neemt de provincies Limburg, Utrecht en Drenthe voor haar rekening voor de uitvoering van SMALL.

COACH voor oudere werknemers
Analyse van de toepassing van COACH bij oudere werknemers (50+). In samenwerking met het NISB.

Coach Walcheren
COACH project bij werknemers van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.
September 2005 – juni 2006.
In samenwerking met Sportzeeland, Arbounie en GGD Zeeland.
www.sportzeeland.nl
www.arbounie.nl
www.ggdzeeland.nl/projecten