Wetenschappelijk onderzoek

RCT universiteit van Leuven
ENHANCING DAILY PHYSICAL ACTIVITY IN SEDENTARY EMPLOYEES: THE EFFECT OF THE COACH BEHAVIORAL MODIFICATION STRATEGY
klik hier voor het artikel


Wetenschappelijke eindrapportage van de COACH methode
De COACH methode is in de periode 2002-2006 ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in de wetenschappelijk eindrapportage van de COACH methode (Sprenger & de Greef, 2006).
De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: In welke mate kunnen mensen met bewegingsarmoede worden gestimuleerd om te meer te gaan bewegen met behulp van de COACH methode en welke effecten heeft deelname aan het programma op lichamelijke activiteit, fitheid en kwaliteit van leven. Omdat het gaat om een laagdrempelige, laagintensieve bewegingsmethodiek, wordt verwacht dat een relatief groot deel van de mensen met bewegingsarmoede meer zal gaan bewegen. In de bewegingsmethodiek wordt niet een expliciete trainingsprikkel aangeboden, zodat niet automatisch een significant effect verwacht mag worden op de fitheid. Dit effect is afhankelijk van de fysieke fitheid van deelnemers bij de start van het COACH programma.lees verder>>